2016: Hier is ons, om dié verskil te maak!

                                            2015: Hier is ons!

                                                                       2014:  Hier is ons!

     
Wat is Nuut   Administrasie & SAS
Gebiedsleier  PD Sake (Laerskool) Finansies
Gebiedsdagbestuur Verkennersake (Hoërskool) Oorde & Kommando's
Kontakbesonderhede en Inligting
Hoofdagbestuur Staatmakers (18-28) Korrespondensie
Kennisgewings en omsendbriewe
Hoofbeskermheer en -vrou Volwassesake Skakels
Ons Kern Bemarking Lief en Leed
Terreine Argief Liedjies

                                                                              

                                                                                              

 

 

                                                                                 Kontak inligting van Gebiedskantoor

 Telefoon: 012 430 3914 / Faks: 086 613 9934

 Straatadres: Francis Baard str 990, Hatfield

Posadres: Posbus 12924, Hatfield 0028

 

Kantoorure
Maandag/Dinsdag/Donderdag: 08:00 tot 16:00
Woensdag: 11:00 tot 16:00
Vrydag: 08:00 tot 14:00

 

  Sel: 0828562981 E pos: transvaal@voortrekkers.org.za

Gebruik E pos admin@ Voortrekkers.org.za  vir kennisgewings Transvaal Webblad, Sosiale Media(Tvl. FB en twitter) en SAS navrae

 

Privaatheidsbeleid & Gebruikersterme